Magnetické vlastnosti látek - opakování
1) Magnety: 1) přírodní - nerost magnetovec (přitahuje železné piliny)
2) umělé - z oceli, slitin - feritů
2) Feromagnetické látky - železo, kobalt, nikl (tělesa z nich vyrobená jsou přitahována magnetem)
3) Póly magnetu, popis tyčového magnetu: a) severní pól N (označen červeně) - natáčí se k severu
b) jižní pól     S 
c) netečné pásmo magnetu
 Nesouhlasné póly dvou tyčových magnetů se navzájem přitahují, souhlasné póly dvou tyčových
 magnetů se navzájem odpuzují.            
Textové pole: souhlasné póly se odpuzují
4) Magnetka 
 Magnet z tenkého plechu otáčivý kolem osy. Magnetka se ustálí tak, že směřuje vždy týmž pólem
 k severu a druhým k jihu. Pól, kterým se magnet natáčí k severu, nazýváme severní pól magnetu.
Textové pole: a Textové pole: b
magnetka se ustálí tak, že směřuje vždy Co všechno přitahuje a - magnet. účinky se zesilují
týmž pólem k severu a druhým k jihu  magnet? b - magnet. účinky se zeslabují
5) Magnetická síla 
 Je síla, kterou na sebe navzájem působí póly magnetů a kterou magnety 
 přitahují tělesaz feromagnetických látek.      
6) Magnetické pole
 Je silové pole v okolí magnetu, které se projevuje silovým působením na 
 magnety a tělesa z feromagnetických látek.      
7) Magnetizace látky
 Je jev, při kterém se těleso z feromagnetické látky zmagnetuje v magnetickém 
 poli a  stává se magnetem dočasným či trvalým.      
Jak vyrobím dočasný magnet?
Umístěním tělesa z magneticky měkké oceli do magnetického pole magnetu (po zániku vnějšího
magnetického pole své magnetické účinky ztrácí).
Jak vyrobím trvalý magnet?
Umístěním tělesa z magneticky tvrdé oceli do magnetického pole magnetu (po zániku vnějšího 
magnetického pole své magnetické účinky neztrácí).
1 - vnější magnetické pole
2 - dočasný magnet
po oddálení magnetu (po zániku
vnějšího magnetického pole) tyč 
z magneticky měkké oceli ztrácí 
magnetické účinky
3 - trvalý magnet
po oddálení magnetu (po zániku
vnějšího magnetického pole) tyč 
z magneticky tvrdé oceli neztrácí 
magnetické účinky
8) Indukční čáry magnetického pole
 Jsou myšlené čáry v magnetickém poli, kterými znázorňujeme silové působení 
 magnetického pole.    
      čím hustší jsou indukční čáry, tím silnější jsou účinky magnetického pole
      tvar indukčních čar naznačuje směr působení magnetického pole              
 
Textové pole: pilinové řetězce v magnetickém poli kolem pólu tyčového magnetu
Textové pole: indukční čáry magnetického pole kolem pólu tyčového m. magnetu
9) Magnetické pole Země
Kolem Země je magnetické pole => Země má severní a jižní magnetický pól, je vlastně obrovským magnetem.
Důkaz: volně otáčivý magnet (magnetka) se ustálí ve směru sever - jih.
Magnetické póly nesplývají přesně se zeměpisnými póly (úhel mezi osou 
otáčení Země a spojnicí magnetických pólů je 12°)
Proč ukazuje magnetka severním magnetickým pólem na sever?
Magnetka se severním magnetickým pólem přitahuje k jižnímu 
magnetickému pólu Země, který je u severního zeměpisného pólu Země. 
S - jižní magnetický pól Země
Z1 - severní zeměpisný pól Země
Z2 - jižní zeměpisný pól Země
N - severní magnetický pól Země
10) Význam:
Určování světových stran a směru pochodu v neznámém terénu
Kompas - magnetka se směrovou růžicí podepřená hrotem 
Buzola - kompas se směrovou růžicí a s otáčivým kruhem rozděleným na 360°.
list 9